درس 18

                                                 متن 1 متن 2 متن 3 متن 4 

شعر ماندگار

دوام : پایداری                                                                 نواخت : نوازش

رواج : گسترش                                                               متحمل است : احتمال دارد

قوت : نیرو                                                                    مقتضیات : مناسبات

از پس : به دنبال                                                             رونق : رواج

طبع : ذوق                                                                    مظهر : جلوه گاه

تجلی : آشکار شدن                                                          لوازم : اسباب

ضروری : حتمی                                                            بعید : دور

بقا : پایداری                                                                  کثرت : زیادی  

به واسطه ی : به سبب                                                     منتهای فقر :نهایت فقر

سر صدق :صمیم دل                                                       ارادت : محبت

فردیتی : شخصی                                                           اصالت : اصیل بودن     

لطیفه : نکته ی باریک                                                     موجب ک سبب         

وسعت : گستره                                                             کلیت : کلی بودن

اشتمال : فرا گیر                                                           قیود : بندها

اختصاصات : ویزگی شخصی                                          متاخران : شاعران اخیر

تاثرات : درد ها                                                            سوانح رویدادها

مطلقا : اصلا                                                               شخصیات : موارد شخصی   

حد ورسم : اندازه                                                          رغبت : علاقه

مصداق : الگو                                                              جلوه : زیبایی

تامل : اندیشیدن                                                            قبول عام : رواج

نموده اند : آشکار ساخته اند                                            توفیق : پیروزی

بر خوردار : بهره مند                                                  بشریت : انسان

 

تمرین صفحه ی 128

 

1.برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

مظهر:ظاهر ، ظهور/ سرگذشت: گذشته، گذشتگان / اصالت : اصل ، اصیل / مصداق : صدق ، صادق

2. از میان کلمه های زیر آن ها را که نسبت به هم متضاد هستند ، دو به دو کنار هم بنویسید :

زود گذر// ماندگار ، شهرت// گم نامی ، ناشناخته// معروف ، عمومی// خصوصی نیاز// بی نیازی

3. در جمله های زیر ضمایر شخصی را بنویسید و نوع آن ها را مشخص کنید:

تأمّل در آثار گذشتگان و آنان(ضمیر جدا سوم شخص جمع گسسته) که سخنشان(ضمیر پیوسته سوم شخص جمع پيوسته) باقی مانده و قبول عام یافته است ، این نکته را روشن می کند که ممکن است ، شعری مد ت ها ناشناخته بماند و رواجی پیدا نکند و بعد بدرخشد و قوت تأثیرَش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/پيوسته) پایدار باشد . مقصود آن نیست که کسی نباید مطلقاً احوال و تجارب شخصی خود را در شعرش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/ پيوسته) بیاورد .

4. در بند اول درس «شعر ماندگار» دو فعل ربطی و یک ترکیب وصفی (موصوف وصفت)بیابید.

(است ، شود ، گردد ) در سطر اول و دوم فعل ربطی هستند.

(عمر زود گذر و کاری دقیق و دشوار ) ترکیب های وصفی هستند. 

 5. به عهده ی دانش آموز است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:47  توسط روح الله کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
درس 18
درس 17
درس 16
درس 15
درس 14
درس 12
درس 11
درس 10
درس 9
درس 8
درس 7
درس 6
درس 5
درس 4
درس3
درس 2
درس 1
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
پیوندها
فرصت اعجاز (زنگ انشا)
ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
ازمان آموزش و پرورش شهر تهران
متن کتاب های درسی راهنمایی
سایت ادبیات ایران و جهان
پایگاه اینترنتی مدرسه ی جابر بن حیان
عاشقانه
وبلاگ سهیل محمودی شاعر
کتاب خانه ها و کتاب های الکترونیکی
جست و جوی منابع در سازمان اسناد و کتاب خانه ی ملی
پاسخ به مسائل دینی
شاهکارهای ادبیات نوجوان
پژوهش نامه ی ادبیات کودک و نوجوان
کتاب های الکترونیکی فارسی (رایگان)
ادبستان(سایت شعر)
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ی 5
قرآن و جستجو در آیات کریمه
کانون ادبیات ایران
انجمن شاعران ایران
انتخاب موسیقی متن برای وبلاگ
شعر کودک و نوجوان
شعر نوجوان
رمز بازی ها
دانلود روزنامه ها
اشتراک مجلات و نشریه ها
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM